26 марта ученики 3 В, 3 Г, 3 Д, 3 Е приняли участие в КВИЗе "Моя страна".

26 марта ученики 3 В, 3 Г, 3 Д, 3 Е приняли участие в КВИЗе "Моя страна".

26 марта ученики 3 В, 3 Г, 3 Д, 3 Е приняли участие в КВИЗе "Моя страна".